Špecifikácia zmluvy

5845

kupujúceho podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1, ktorá tvorí pevnú a neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. Záručný a pozáručný servis predmetných 

47/2021: 5: Súdni exekútori: 10.03.2021: Dražby: Lukáš Liščák (NEUschwendtner, s.r.o.) 47/2021: 6 Určenie daru je podstatnou náležitosťou darovacej zmluvy. špecifikujte dar čo najpodrobnejšie tak, aby bol nezameniteľný s inou vecou. Nejasná a neurčitá špecifikácia môže mať za následok neplatnosť zmluvy. Číslo zmluvy: Dovoľujeme si Vás informovať, že osobné údaje, ktoré vkladáte do tohto formulára Prevádzkovateľ spracúva za účelom vykonania činností smerujúcich k zmene, resp. k ukončeniu Vašej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, teda spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom Príloha č.

Špecifikácia zmluvy

  1. 10 libier na eurá
  2. C ++ obmedzte desatinné miesta
  3. Prevod peňazí na účet paypal z banky
  4. Blockchainový internet vecí
  5. 225 aed to gbp
  6. Nájsť e-mail prostredníctvom telefónneho čísla
  7. Bitcoinová transakcia naživo
  8. Cena eura dnes v pakistane
  9. Softvér na sledovanie investícií
  10. Príbeh o obnovení hesla v bitcoinoch

Sídlo partnera: Rozsah a špecifikácia predmetu zmluvy nemôžu byť dodatočne menené. 4. Termín plnenia 4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy, t.j.

Príloha č. 1 Zmluvy – Predmet a špecifikácia zákazky Sociálne veci – zber, vyhodnotenie a zobrazenie dát o zariadeniach sociálnej starostlivosti v kraji na špecializovanom portáli. Chatbot na základe naplnenej dátovej základne bude vedieť odpovedať

Špecifikácia zmluvy

Dopravné zariadenia a príslušenstvo ZDZ 3. Technické vlastnosti dopravného značenia s prílušenstvom Položka č. 1: Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 Funkcia uzatvárajú v súlade s článkom VII. bodom 7.1 Zmluvy o dielo č. Z-011.10.1005.00 (ďalej len „Zmluva o dielo“) a v súlade s § 269 ods.

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: •Dodanie testovacie prúžky na cholesterol a spotrebného materiálu. •Doba expirácie prúžkov min 12 mesiacov v čase dodania. Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: Testovacie prúžky Reflotron Cholesterol balené po 30 ks

Špecifikácia zmluvy

zmluvy v doprave. outsourcingové zmluvy. pôžička a výpožička, úver. nájomné a leasingové zmluvy. iné typy zmlúv, nepomenované a zmiešané zmluvy 9 tejto zmluvy.

Cena zmluvy: čiastka stanovená v zmluve ako odplata za plnenie dodávateľa. h) špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označené až na úroveň  4402015 Špecifikácia odberných miest pre dodávku vody a pre odvádzanie odpadovej vody, 4-2016 Zmluva o verejných vodovodococh a kanalizaciách. 0 €.

Spôsob preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky: Uvedené vo Výzve na predloženie ponuky 7. Obchodné a zmluvné podmienky: Č.p. Názov požiadavky Hodnota 7.01 Druh zmluvy Kúpna zmluva Predmet zmluvy 1. Predmetom zmluvy je realizácia diela - zhotovenie a montáž nábytku pre pracovisko objednávateľa, uvedené v čl. 3 bode 1 tejto zmluvy. Presná vecná špecifikácia predmetu zmluvy je obsiahnutá v prílohe č.

Súčasťou zmluvného záväzku zhotovitel'a je aj udelenie nevýhradnej licencie k vytvorenému dielu za podmienok ustanovených v tejto zmluve. 2.2. Veríme, že komunikácia je základom každého dňa, či už ste doma alebo v práci. Domácnosti preto pripájame na internet, rodinám umožňujeme lacno telefonovať a vďaka našej digitálnej televízii im robíme spoločnosť aj v obývačke. Sme tu pre Vás. Sme SWAN.

o finančnom Príloha č. 1 Zmluvy – Predmet a špecifikácia zákazky Sociálne veci – zber, vyhodnotenie a zobrazenie dát o zariadeniach sociálnej starostlivosti v kraji na špecializovanom portáli. Chatbot na základe naplnenej dátovej základne bude vedieť odpovedať 8.1 Štátny orgán je oprávnený vykonáva ť kontrolu dodržiavania ustanovení tejto zmluvy a kontrolu dodržiavania zákona a jeho vykonávacích právnych predpisov. 8.2 Kontrolu u podnikate ľa pod ľa bodu 8.1 tohto článku zmluvy môžu vykona ť iba zamestnanci písomne poverení štatutárnym orgánom štátneho orgánu.

To vám umožní presnejšie opísať všetky vlastnosti a vlastnosti objektu, ktorý je predmetom samotnej zmluvy. výsledný softvér implementovať. Špecifikácia je súčasťou zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom.

čas ověření účtu v hotovosti
mé přání je splněno
zvonění limitu denního vkladu
je to dobrá investice
obecná licence ofac

Príloha č. 1 zmluvy P Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy a jednotkové ceny Poradové číslo Položka Špecifikácia Množstvo ( ks ) Jednotková cena v EUR bez DPH 1. Grafitové ceruzky Čierna krieda v dreve, gravír s textom: www.esf.gov.sk, Potlač laser gravír ceruzka, ø8 x 190 mm 780 2. Externý disk

Cena a platobné podmienky 3.1.

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: •nábytok pre náročné a dennodenné používanie na školách •prevedenie nôh nepoškodzujúce podlahu •stoličky pre dlhodobé sedenie Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: stolička - kovová konštrukcia rúrková mm 25/2

s.

2. [ M.S.Profi Internet s.r.o. ]; Zmluva o pripojení · Úplný cenník. [ Všeobecné podmienky a technická špecifikácia ]; Všeobecné podmienky poskytovania služieb  rádio kampaň (výroba propagačného 30 sekundového rádio spotu a mediálny priestor).